Teatteri

 

Turun ylioppilasteatteri

TYT, eli Turun ylioppilasteatteri, on vuonna 1959 perustettu ylioppilasteatteri. TYT on TYY:n alajärjestö, ja toimii tällä hetkellä väliaikaisissa tiloissa Taiteen talossa. TYTillä on vuodessa noin 3-5 omaa produktiota, joiden lisäksi se järjestää runsaasti muuta oheisohjelmaa ja -toimintaa.

TYT on osa ylioppilasteatteriliikettä

Turun ylioppilasteatteri kuuluu Ylioppilasteatteriliitto SYTY ry:seen. TYT vaalii muiden suomalaisten ylioppilasteattereiden tavoin korkeakouluopiskelijoiden teatteriperinteitä, rohkeita ohjelmistovalintoja sekä yhteiskunnallista keskustelua taiteen keinoin. SYTY ry:seen kuuluu 14 jäsenteatteria ympäri Suomea. TYT osallistuu vuosittain järjestettäville Yiloppilasteatterifestivaaleille omalla produktiollaan ja osallistuu SYTY ry:n toimintaan aktiivisesti.

Mikä SYTY?

Ylioppilasteatteriliitto SYTY ry toimii Suomen ylioppilasteatterien ja ylioppilasteatterihenkisten teatterien valtakunnallisena kattojärjestönä. Jäsenteattereita liitossa on 14 ja näkyvin osa liiton toiminnasta on vuosittain järjestettävä ylioppilasteatterifestivaali. Lisää ajankohtaista tietoa festivaalista www.ylioppilasteatterifestivaali.fi. Lisäksi liitto tarjoaa jäsenilleen muun muassa erilaisia koulutustapahtumia. Liiton hallitukseen kuuluu yleensä edustaja kaikista Suomen ylioppilasteattereista. Liiton koulutukset ja hallituksen kokoukset toimivat foorumina, jossa eri puolilla maata toimivien ylioppilasteattereiden edustajat kokoontuvat ja muiden asioiden ohella vaihtavat näkemyksiään niin teatteritaiteellisista näkemyksistään kuin myös käytännön asioiden hoitamisesta ylioppilasteattereissa. Ylioppilasteatteriliitto SYTY ry on myös Suomen Harrastajateatteriliitto ry:n jäsenjärjestö. Liitto on perustettu vuonna 1998 jatkamaan vuonna 1968 perustetun Suomen Ylioppilasteatteriliitto SYTL:n toimintaa.