Kommentti TYYn edustajiston leikkauspäätökseen

Ensi-illat 2010-2017
3.9.2016
Teatterisihteerin päivystysajat
19.4.2017

Kommentti TYYn edustajiston leikkauspäätökseen

Turun ylioppilasteatterin kommentti Turun yliopiston ylioppilaskunnan leikkauspäätökseen

Turun yliopiston ylioppilaskunnan (TYY) nykyinen edustajisto päätti 7.12. leikata puolet Turun ylioppilasteatterin (TYT) toiminta-avustuksesta. Päätöksestä on käyty julkista keskustelua, ja tässä tekstissä Turun ylioppilasteatteri esittää näkemyksensä tapahtuneesta ja sen taustoista.

Turun ylioppilasteatteri on ollut osa Turun yliopiston ylioppilaskuntaa vuodesta 1959, ja ilman ylioppilaskuntaa teatteria ei koskaan olisi syntynyt. Perustamisensa jälkeen TYT on muodostunut yhdeksi keskeisimmistä Turun kulttuuritoimijoista. TYT:n kehittyminen on ollut mahdollista, koska ylioppilaskunta ja muut tukijat ovat uskoneet TYT:hen.

Kuluneen syksyn 2016 aikana teatteri ja ylioppilaskunta ovat käyneet keskustelua TYT:n taloudesta ja toiminta-avustuksesta, joka on ollut noin 9000 euroa ja kattanut noin 10 prosenttia TYT:n vuoden budjetista. Keskustelua on herättänyt teatterin 25 000 euron ylijäämä, johon vedoten TYYn edustajiston kokous päätti kokouksessaan leikata tuen määrää 50 prosentilla. Esitystä kannatti 23 edustajaa, vastusti 17, ja yksi äänesti tyhjää.

Ylijäämän kertymiseen on vaikuttanut useita tekijöitä. Vielä 2010-luvun taitteessa teatterin toimintaa hankaloitti vakava kassavaje, joka johtui osaltaan yhdistyksen saamien avustusten pienenemisestä, pakollisista investoinneista ja ohjelmistosta, joka ei onnistunut tavoittamaan yleisöään. Teatterin talouden kehitys kääntyi tiukan talouskurin ansiosta myönteiseen suuntaan toimikaudella 2012. Tätä seuranneet kolme toimikautta ovat olleet niin ikään ylijäämäisiä muodostaen yhteensä noin 25 000 euron kokonaisylijäämän. Ylijäämän turvin on paikattu teatterin kassavaje, muodostettu taloudellisesti vaikeita vuosia ja yllättäviä menoja varten 10 000 euron puskuri sekä mahdollistettu teatterille elintärkeät investoinnit nyt ja tulevaisuudessa.

Turun ylioppilasteatteri on pettynyt edustajiston päätökseen leikata teatterin tukia vain kuukautta ennen seuraavan tilikauden alkua. Syksyn aikana yhteistyössä käydyt keskustelut teatterin taloudesta ja ylioppilaskunnan ja teatterin välisestä suhteesta eivät viestineet näin radikaaleista leikkausaikeista. Päätös tuli teatterillemme täytenä yllätyksenä. Teatteri haluaa kuitenkin huomioida, että edustajiston päätös ei ollut yksimielinen vaan monet edustajat vastustivat päätöstä. TYT kiittää kaikkia, jotka olivat teatterimme puolella.

Ylioppilaskunnan ja teatterin suhde on ollut tiiviimpi yhdistyksen alkuvuosina. Silloin TYY korosti teatterin kasvatuksellista merkitystä, jota TYT vaalii tänäkin päivänä. Leikkauksista huolimatta toivomme, että ylioppilaskunnan ja teatterin välistä yhteistyötä kehitetään ja vahvistetaan myös jatkossa. TYT ei koe, että suhde ylioppilaskuntaan olisi vahingoittunut.

Toivotamme kaikki tervetulleiksi mukaan teatterimme toimintaan ja katsomaan laadukasta ja intohimosta syntyvää teatteria.