Syksyn kurssit taas täällä – ilmoittautuminen alkaa 9.9.2021

Alastonkuvia avaa Turun ylioppilasteatterin syksyn – Mark Ravenhillin kulutuskulttuuria kritisoiva näytelmä vuodelta 1999 saa ensi-iltansa 16.9.
24.8.2021
Turun ylioppilasteatterin viimeinen syksy jokirannassa alkaa 16.9. – Läntisen Rantakadun joutsenlauluna nähdään kolme eri produktiota
9.9.2021

Syksyn kurssit taas täällä – ilmoittautuminen alkaa 9.9.2021

TYT:llä on tänä syksynä tarjolla monenmoisia kurssitaivaan helmiä! Ohjelmassamme on sekä koko syksylle jakautuvia kursseja sekä tiiviimmällä aikataululla toteutettavia, lyhyempiä kokonaisuuksia. Tutustu ja innostu!

Ilmoittautuminen alkaa 9.9. klo 9.00. Ilmoittautumislinkit tulevat sivuillemme ja lisäksi kooste ilmoittautumislinkeistä löytyy täältä: https://www.lyyti.in/TYT_kurssit_syksy_2021

Pitkien kurssien hinnat on ilmoitettu alennusryhmät*/normaalihinta. Pitkien kurssien osallistumismaksun voi maksaa myös kahdessa erässä: ilmoittautumislinkeissä lisää tietoa.
*alennusryhmät: TYT:n jäsenet, opiskelijat, ase- tai siviilipalvelusta suorittavat, eläkeläiset, työttömät

Pitkät kurssit:

Näyttelijäntyön alkeiskurssi
Ohjaaja: Saara Isola

Paikka: Turun AMK, Linnankadun taidekampus

Aika: to 7.10 – to 16.12. (paitsi vko 44 ja 45, ryhmä sopii erikseen päivät) klo 18-20

Osallistujamäärä: 8-16 hlö
Hinta: 97€/117€

Näyttelijäntyön alkeiskurssilla pureudutaan näyttelijäntyötä rakentaviin erilaisiin elementteihin, kuten läsnäoloon, tunne-, ääni- ja keholliseen ilmaisuun sekä roolinrakennukseen. Kurssin tavoitteena on oppia, miten näytteleminen toimii tarinankerronnan työkaluna sekä tutustuttaa teatteriin taiteenlajina.

Ilmoittaudu tästä!

 

Improvisaation alkeiskurssi
Ohjaaja: Jouni Röyskö

Paikka: Osakuntasali, Ylioppilastalo B, Turun yliopiston kampus

Aika: ma 4.10. – ma 29.11. klo 19-21.30

Osallistujamäärä: 8-16 hlö
Hinta 97€/117€

Hyppää impron maailmaan matalasta päädystä!

Alkeiskurssilla tutustutaan improvisaation alkeisiin erilaisin impro- ja teatteriharjoittein. Ei haittaa vaikka ennestään ei ryhmästä tuntisi ketään – kurssilla tutustutaan. Kurssia muokataan osallistujien taitojen ja kiinnostusten huomioon ottaen.

Ilmoittaudu tästä!

 

Hahmonrakennuskurssi
Ohjaaja: Outi Lindström

Paikka: Osakuntasali, Ylioppilastalo B, Turun yliopiston kampus

Aika: ma 4.10.-29.11. klo 17-19, ma 13.12. klo 17-20.30 välillä, demopäivä

Osallistujamäärä: 8-16 hlö
Hinta: 97€/117€

Kurssi teatteria pidempään harrastaneille!

Kurssilla tutustutaan ohjaajan omiin sovelluksiin neutraalinaamiotyöskentelystä, klovneriasta, Commedia dell’artesta ja Laban-liikeanalyysimenetelmästä. Kurssi sisältää pääosin kokeilevaa laboratoriotyöskentelyä, jonka tuloksena osallistujat saavat käyttöönsä liikemateriaalipankin.

Työskentely pyrkii lisäämään näyttelijän tietoisuutta omasta fyysisestä ilmaisustaan. Näyttelijällä on mahdollisuus kehittyä entistä analysoivammaksi, aktiivisemmaksi ja läsnä olevammaksi. Osallistujat voivat hyödyntää oppimistaan kaikessa näyttelijäntyössä hyvin perinteisestä kokeilevaan tai fyysiseen teatteriin.

Ilmoittaudu tästä!

 

 

Tiiviskurssit:

Jazz- ja musikaalitanssi
Ohjaaja: Ira Tuppurainen

Paikka: Osakuntasali, Ylioppilastalo B, Turun yliopiston kampus

Aika: ke 6.10., ke 13.10., ma 18.10., ke 27.10. ja ke 10.11. klo 19-21

Osallistujamäärä: 8+
Hinta: 48,50€

Kurssilla tutustutaan jazz- ja musikaalitansseihin. Jazztanssi on vauhdikas ja dynaaminen tanssilaji, joka perustuu musiikin ja liikkeen väliseen rytmikkääseen vuoropuheluun. Tunneilla tehdään erilaisia rytmi-, koordinaatio- ja isolaatioharjoituksia, jotka avartavat monipuolisesti oppilaan kehontuntemusta ja -hallintaa.

Alkutunnista lämmitellään ja harjoitellaan jazztanssitekniikkaa, joka tukee lopputunnin musikaalimaailmaan sijoittuvia tanssisarjoja. Kurssilla tutustutaan useampaan eri näyttämömusikaaliin sekä musikaalielokuvaan. Tanssin lisäksi harjoitellaan ilmaisua ja tarinankerrontaa liikkeen kautta. Tunnin lopuksi tehdään lihaskuntoharjoitteita sekä loppuvenyttelyt.

 

Ilmoittaudu tästä!

Käsikirjoittamisen intensiivikurssi
Ohjaaja: Iira Halttunen

Paikka: ks. kurssikerrat

Aika: 9.10. la 12-18 (paikka varmistuu myöhemmin)
10.10. su 10-16 (paikka varmistuu myöhemmin)

23.10. la 12-17 (Kirjan talo)
24.10. su 13-16 (Osakuntasali)

Osallistujamäärä: 8-12 hlö
Hinta: 97€

Kurssilla tutustutaan näyttämölle kirjoitettujen tekstien omiin lainalaisuuksiin ja muotoseikkoihin sekä siihen, miten näitä rikotaan! Keskeisinä oppimateriaaleina toimivat 2000-luvulla kirjoitetut kotimaiset näytelmät.

Kurssilla kirjoitetaan erilaisista impulsseista lähtien (esimerkiksi valokuva, musiikki yms.) kohtauksia näyttämölle ja tutkitaan kirjoittaen, mitä monologi tai dialogi kunkin osallistujan kirjoittajuudessa merkitsee. Lisäksi sivutaan myös dramatisoinnin, sovituksen ja adaptaation aihemaastoja. Kurssilla luetaan muiden osallistujien tekstejä, annetaan palautetta ja keskustellaan palautteenannon merkityksestä, erilaisista palautteenantotavoista sekä erilaisista lukemisen tavoista, joista voi olla hyötyä näytelmien kanssa työskennellessä.

 

Ilmoittaudu tästä!

Pliis antakaa rahaa! -apurahakurssi
Ohjaaja: Iida-Sofia Luusua

Paikka: Kirjan talo / etä

Aika: ti 16.11., 23.11. ja 30.11. klo 17-20

Osallistujamäärä: 8+
Hinta: 44€

Kurssin tarkoituksena on tuoda konkreettisia välineitä apurahojen hakemiseen (ja ennen kaikkea saamiseen). Kurssilla käydään läpi apurahoja jakavat tahot, hyvän apurahahakemuksen peruspiirteet ja pikkuniksit, joilla ihan kivasta teoksesta saadaan myöntötahojen silmissä ihan törkeän kiinnostava. Kurssin tarkoituksena on vahvistaa käsitystä siitä, että apurahoja kannattaa hakea ja niitä oikeasti voi saada.

 

Ilmoittaudu tästä!

Historiallisen puvustamisen luentoryhmä
Ohjaaja: Milona Suominen

Paikka: Kirjan talo

Aika: 16.-17.10. 13-15

Osallistujamäärä: 8-20
Hinta: 19,50€

Luentosarjan tarkoituksena on pyyhkäistä pukuhistoriaa uudelleen läpi niin luennoimalla kuin keskustelemalla yhteisesti näkemyksistä sekä siitä, miten katsojalle luodaan edelleen mielikuva aikakaudesta ilman väärinkäsitysten jatkumoa. Aluksi käydään läpi perusaikajana ja historialliset kaudet, jonka jälkeen syvennytään niistä joihinkin kurssilaisten toiveiden mukaan.

 

Ilmoittaudu tästä!

Improvisaatio osana laulua
Ohjaaja: Julia Lainema

Paikka: Turun ylioppilasteatteri

Aika: su 7.11. 11-17

Osallistujamäärä: 8-20
Hinta: 29,50€

Kurssi pitää sisällään vuorovaikutustaitojen harjoittelua, äänenkäyttöharjoituksia, oman lauluäänen vahvistamista, lauluimprovisaatioharjoituksia, stemmalaulua ja kuoroimprovisaatiota. Kurssi lähtee yksinkertaisista äänenkäyttöharjoitteista ja vuorovaikutus- ja improvisaatiotreeneistä. Näiden pohjalta jatketaan stemmalauluharjoituksiin ja äänimaalailun kautta lauluimprovisaatioharjoitteisiin koko ryhmän kesken.

Kurssille voi osallistua tasosta riippumatta, riittää että on kiinnostusta lauluimprovisaatioon ja sen verran laulutaustaa, että uskaltaa laulaa ryhmässä.

 

Ilmoittaudu tästä!

 

Nykykoreografia
Ohjaaja: Iiris Laakso

Paikka: Turun ylioppilasteatteri

Aika: la-su 20.-21.11. klo 11-15

Osallistujamäärä: 8-20
Hinta: 39€

Nykykoreografian työpajassa tutustutaan erilaisiin tapoihin tehdä koreografiaa. Kurssilla kokeillaan miten erilaisista aiheista tai lähtökohdista voi lähteä tuottamaan liikkeellistä materiaalia, sekä miten materiaalia voi työstää pidemmälle.

Kurssille osallistuminen ei vaadi aikaisempaa tanssitaustaa, taikka kokemusta koreografian rakentamisesta. Tarvitaan ainoastaan ryhmätyöskentelytaitoja ja kiinnostusta työskennellä esimerkiksi ruumiillisen materiaalin kanssa.

 

Ilmoittaudu tästä!

 

Lähtökohtana itse
Ohjaaja: Saara Isola

Paikka: Turun AMK, Linnankadun taidekampus

la 4.12. klo 11-15
su 5.12. klo 11-15
pe 10.12. klo 17-20
la 11.12. klo 10-14 + klo 16-18 esitysdemot

Osallistujamäärä: 8-14
Hinta: 82,50€

Millainen teos syntyisi, jos tekisit sen juuri nyt?
Kurssin osallistujat saavat kokemuksen esityksen työstämisestä itse. Prosessi alkaa havainnoimalla ja tutkimalla itseä, omia mielenkiinnon kohteita ja lähiympäristöä. Mikä asia tai aihe kutkuttelee juuri nyt, ja miten siitä on mahdollista saada aikaan esitys?
Valmistusprosessissa hyödynnetään poikkitaiteellisesti teatterin eri taidemuotoja, kuten dramaturgiaa, skenografiaa ja näyttelijäntyötä. Ohjattujen osioiden lisäksi kurssilla työskennellään itsenäisesti materiaalia tuottaen ja tutkien, joten kurssi soveltuu teatteria jo hetken aikaa harrastaneille henkilöille.
Kurssin päämääränä on, että jokainen osallistuja luo vapaamuotoisen esitysdemon, joko soolona tai pienryhmässä.

 

Tulossa / coming this autumn:
Improv in English by Tuulia Lindholm! Stay tuned for this extraordinary event!